Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan

Mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan semoga  Ida Hyang Widhi Wasa memberikan keselamatan dan kedamaian bagi semua Umat Hindu.